HTML| FORM-Tag|Tabel-Tags| BCA|BA(HET)|B.Com(CA)|BOMEN, enz.

10 Bekeken

Over deze video: 1. Het maken van een form-tag? 2. Het gebruik van de tabel op het tabblad 3. Het maken van een input-knop? 4. Het maken van de knop Indienen?

Laat meer zien